Header Graphic
Kokoro Kai Ju-Jitsu Association
Sai
 


Sai Anatomy.

1. TSUKAGASHIRA - Butt End
2. TSUKA - Grip
3. MOTO - Wing Base
4. YOKU - Wing
5. TSUME - Wing Tip
6. MONOUCHI - Shaft
7. SAKI - Tip